പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പൂമരത്തിലെ ഗാനം " njanum njanumentalum " || Poomaram song from Nazia Amin, Poomaram song sung by Master Zifran Nizam jannath the band rajinas meharunnisa Nizam thaliparamba, Poomaram TOM Remix Song, Poomaram Song Female Version | Poomaram | HD, നമ്മുടെ പാകിസ്താനി കുട്ടി പൂമരം ഗാനവും പാടി ! Poomaram Song Pakistani Girl Is Back, This little kid's Poomaram song went viral | Manorama News, Poomaram Song By Pakistani Girl, Poomaram Song - Njanum njanumenteaalum - Cinematic wedding teaser of SARATH & LAKSHMI,